Paula Bargay Pizarro

cinib paula bargay

INEF

2009-2013: Graduada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Universitat de Lleida.
2011: Instructora de Ciclo Indoor. FEDA, Lleida.
Instructora de Fitness Acuático (titulación americana otorgada por la Amercian Council of Exercice), Barcelona, Escola Túrbula.
2014: Màster de Formació al Professorat de Secundària, especialitat d’Educació Física. Generalitat de Catalunya (Universitat Ramon Llull), Barcelona.
Instructora de Pilates Suelo. Federación Española de Pilates, Yoga y Tai Chi, Barcelona.
Seminario de Pilates Suelo para embarazadas. Federación Española de Pilates, Yoga y Tai Chi, Barcelona.
2015: Màster d’Activitat Física i Salut. Especialitat en Prescripció de l’Exercici Físic per a la Salut (INEFC), Barcelona.
2015 Monitora de actividades dirigidas, técnica de sala. Gimnasio I-fitness, Palma.
Técnica de salud (Escuela Vital de la Espalda) en el centro Illes S’AiguaBlava.